Regulamin

REGULAMIN POBYTU W DOMKU LETNISKOWYM
PATRICIA W MAUSZU
§ 1.

1.    Pomieszczenia mieszkalne w Domku letniskowym Patricia zwane dalej "segmentami" wynajmowane są na doby.
2.    We wszystkich pomieszczeniach obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
3.    Doba w domku kończy się o ustalonych godzinach, a goście oddają klucze osobie reprezentującej właściciela.

§ 2.

1.    Gość nie może odstępować segmentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2.    Osoby odwiedzające, niezameldowane, mogą przebywać w Domku Patricia od godziny 7.00 do godziny 22.00.
3.    Domek Patricia może odmówić przyjęcia osoby, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin Domku, wyrządzając szkodę w mieniu Domku lub gości albo szkodę osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Domku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

§ 3.

1.    Domek ma obowiązek zapewnić:
a)    Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
b)    Sprawność urządzeń technicznych.

§ 4.

1.    Domek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
2.    Domek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w Domku.

§ 5.

1.    W domku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
2.    Zachowanie gości osób korzystających z usług Domku nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości ani sąsiednich domków. Domek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę

§ 6.

1.    Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 7.

1.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek, świeczek i innych podobnych nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego poza wyznaczonymi miejscami.
2.    Wszelkiego rodzaju grillowanie dozwolone jest w wyznaczonych miejscach.
3.    Dozwolone jest rozpalanie ogniska w przeznaczonym do tej czynności palenisku.
4.    Pomost jest obiektem ogólnodostępnym.
5.    Sprzątanie domu po zakończonym pobycie - 100 zł - jeżeli wynajmujący nie chce sam wykonać tej pracy.                                        


Życzymy miłego pobytu